EchoMSK, Украина запретила прокат российских фильмов «Белая гвардия» и «Поддубный»

Державне агентство України з питань кіно в рамках запровадження секторальних санкцій у галузі культури по відношенні до Російської Федерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 р. № 278 «Про утворення Комітету з питань застосування санкцій до осіб, що підтримують та фінансують тероризм в Україні» ухвалило наказ щодо обов’язкового здійснення експертизи (перегляду) фільмів російського виробництва, що плануються до кінотеатрального прокату, на предмет відповідності національному законодавству.

Зокрема, під час засідання Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів і у зв’язку із заявками на отримання прокатного посвідчення були переглянуті стрічки російського виробництва: фільм «Біла гвардія» (виробник «Кінокомпанія Нон-Стоп Продакшн», режисер С.Снєжкін) та фільму «Піддубний» (виробник «Студія ТРІТЕ», режисер Г.Огров).

На думку експертів, які переглянули ці фільми, вони визнані такими, що «демонструють зневагу до української мови, народу та державності», а «окремі факти спотворені і переписані на користь Росії».

В умовах інформаційної війни та з огляду на захист національних інтересів в інформаційно-культурному просторі було ухвалено рішення про невидачу даним фільмам прокатних посвідчень.

Міністерство культури України продовжує роботу над розробкою своїх пропозицій щодо введення персональних та секторальних санкцій в галузі культури, які можливо запровадити для Російської Федерації.

Прес-служба Міністерства культури України

Оригинал

Государственное агентство Украины по вопросам кино в рамках внедрения секторальных санкций в области культуры по отношению к Российской Федерации в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 июля 2014 № 278 «Об образовании Комитета по вопросам применения санкций к лицам, поддерживающих и финансирующих терроризм в Украине» приняло приказ об обязательном осуществлении экспертизы (просмотра) фильмов российского производства, планируемых к кинопрокату, на предмет соответствия национальному законодательству.

В частности, во время заседания Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов и в связи с заявками на получение прокатного удостоверения были просмотрены ленты российского производства: фильм «Белая гвардия» (производитель «Кинокомпания Нон-Стоп Продакшн», режиссер С.Снежкин) и фильма «Поддубный» (производитель «Студия ТРИТЭ», режиссер Г.Огров).

По мнению экспертов, посмотревших эти фильмы, они признаны «демонстрирующими пренебрежение к украинскому языку, народу и государственности», а «отдельные факты искажены и переписаны в пользу России».

В условиях информационной войны и с учетом защиты национальных интересов в информационно-культурном пространстве было принято решение о невыдаче данным фильмам прокатных удостоверений.

Министерство культуры Украины продолжает работу по разработке своих предложений по введению персональных и секторальных санкций в области культуры, которые возможно ввести для Российской Федерации.

Пресс-служба Министерства культуры Украины

Перевод Ющенко Елены

Источник: «Эхо Москвы»
Опубликовано автоматически, мнение администратора сайта может не совпадать с мнением автора.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
comments powered by HyperComments

Рубрика: "Эхо Москвы"